Nära samarbete med framgångsrika företagsregioner i USA

San Francisco och Silicon Valley

Medison Angel Investors har ett nära samarbete med aktörer i Silicon Valley och Fayetteville, två regioner i USA som expanderar kraftigt med nystartade företag inom olika affärsområden. Läs mer på Medison Venture Partners hemsida.